Idejno rešenje:

Idejno rešenje:

1. Definisanje projektnog zadatka
2. Izrada konceptualnog rešenja u varijantama, mood boardsa
3. Odabir varijante za dalju razradu
4. Izrada konceptualne osnove sa dispozicijom nameštaja
5. Izradu 3D vizualizacije enterijerskog rešenja određenih prostora

Idejni projekat:

1. Osnove sa dispozicijom nameštaja
2. Organizacione osnove sa prikazom obrade podnih obloga
3. Osnove plafona sa dispozicijom rasvete
4. Osnove sa dispozicijom elektro instalacija
5. 2D prikazi - vertikalni preseci, izgledi zidova i detalji

Slika

Slika

Glavni projekat:

1. Svi prilozi iz idejnog projekta u odgovarajućoj krupnijoj razmeri
2. Oznake površina i materijalizacija
3. Obeleženi i iscrtani detalji u odgovarajućoj razmeri
4. Kompletna specifikacija materijala i opreme za naručivanje

Za sve potrebne informacije i objašnjenja vezana za početak i formiranje Vašeg prostora, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.